พิมพ์โปสเตอร์ด่วน

พิมพ์โปสเตอร์ด่วน A2- A0 พิมพ์โปสเตอร์วิชาการ เสนอผลงาน หรือ Present ในชั้นเรียน พิมพ์โปสเตอร์รูปภาพ พิมพ์โปสเตอร์โปรโมชั่นสินค้าในร้าน งานพิมพ์โปสเตอร์ของเราพิมพ์ด้วยระบบ Inkjet Canon 810 คุณภาพสูง พิมพ์โปสเตอร์ลงบนกระดาษ Photo Glossy และ กระดาษปอนด์เนื้อด้าน สามารถพิมพ์ด่วน รอรับได้เลยใช้เวลาไม่เกิน 40 นาที (กรณีลูกค้ามีไฟล์มาพร้อมแล้ว)

Continue reading